Podporte nás

Darujte svoje 2% z dane občianskemu združeniu ARCHANGELOS

Pripravované aktivity na rok 2024:

• Svojpomocné podporné skupiny pre ľudí žijúcich s onkologickým ochorením;
• Muzikoterapia workshopy ꓼ
• Tvorivé dielničky pre onkologických pacientov;
• Kultúrne, športové a relaxačné svojpomocné skupiny
• Vianočné darčeky pre maloletých onkologických pacientov / DFNsP Kramáre /.

Občianske združenie ARCHANGELOS v skratke:

• Už 15 rok pomáhame pacientom prejsť náročným obdobím liečby rakoviny;
• Sme jedno z mála združení, ktoré pravidelne organizuje svojpomocné skupiny pre onkologických pacientovꓼ
• Prostredníctvom svojpomocných skupín minimalizujeme spoločenskú izoláciu pacientov;
• Poskytujeme praktickú, emocionálnu či psychosociálnu podporu onkologickým pacientom a ich blízkym.

Identifikačné údaje združenia potrebné k poukázaniu finančného príspevku:

Názov: Občianske združenie ARCHANGELOS
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Ružová 16, 900 81 Šenkvice
IČO: 42169313
Bankové spojenie: VÚB, 2582659954/0200
IBAN: SK76 0200 0000 0025 8265 9954

Ďakujeme za Vašu podporu a finančné príspevky!

Potvrdenie

o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 

 1. Do 02.2024požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.

 

 1. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

 

 1. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať.

 

 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2023 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2023 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali.
 1. Do VYHLÁSENIA napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať, ako aj nasledovné údaje o prijímateľovi 2% z daní:
 • IČO: 42169313POZOR ZMENA !!! – IČO prijímateľa sa od roku 2018 do koloniek zarovnáva sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie ARCHANGELOS
 • Sídlo – Ulica: Ružová
 • Súpisné/orientačné číslo:16
 • PSČ: 900 81
 • Obec: Šenkvice
 1. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30.04.2024 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo osobne odovzdajte do rúk členom OZ ARCHANGELOS, ktorí to radi urobia za Vás.

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2024
1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa, poukázať môžete aj menej ako 2%, musí však byť splnená podmienka minimálne 3,00 € pre prijímateľa.

2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť, v prípade, že chcete peniaze poslať nám:

IČO: 42169313
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie ARCHANGELOS
Ulica: Ružová
Číslo: 16
PSČ: 90081
Obec: Šenkvice

3. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2024) na Váš daňový úrad buď elektronicky cez portál Finančnej správy, alebo ak nemáte povinnosť elektronickej komunikácie, tak podľa Vášho bydliska – adresu si nájdete TU), v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

FYZICKÁ OSOBA, ktorá podáva daňové priznanie:

Daňové priznanie fyzických osôb typ A

Daňové priznanie fyzických osôb typ B

 1. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumu, ktorú ste poukázali, v prospech Vami vybraného prijímateľa.Poznámky:

  –Podiel do výšky 3 % zo zaplatenej dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) zákona môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z. z. počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Podľa § 50 ods. 1 zákona, výkon dobrovoľníckej činnosti sa preukazuje písomným potvrdením a podľa § 4 ods. 9 zákona č. 406/2011 Z. z., ak o to dobrovoľník požiada, vysielajúca organizácia je povinná mu vydať písomné potvrdenie o trvaní, rozsahu a obsahu dobrovoľníckej činnosti a písomné hodnotenie jeho dobrovoľníckej činnosti.

– Čísla účtov prijímateľov nepotrebujete, ani ich nikde neuvádzate, nakoľko peniaze na účty prijímateľov prevádzajú daňové úrady, nie Vy. Vy platíte celú daň daňovému úradu.
– Okrem daňového priznania už nepodávate na poukázanie 2% z dane žiadne iné tlačivo, čiže ani samotné tlačivo Vyhlásenia pre fyzické osoby už nepodávate.
– IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva vpravo

Postup krokov pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2024
1. Právnické osoby môžu poukázať 1,0% (2%) z dane aj viacerým prijímateľom, minimálna výška pre jedného prijímateľa je 8,00 €.

2. Vypočítajte si Vaše 1,0% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby– to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1,0% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

PRÁVNICKA OSOBA:

– daňové priznanie právnických osôb

 1. Pozor:
  a) Ak právnická osoba(firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.
 2. b) Ak právnická osoba(firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31.3.2024) DAROVALAfinancie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť VI.sú už uvedené kolónky na poukázanie 1,0% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 42169313
Právna forma: občianske združenie
Názov: Občianske združenie ARCHANGELOS
Ulica: Ružová
Číslo: 16
PSČ: 90081
Obec: Šenkvice

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (je uvedená na poslednej strane DP) a uveďte tam analogicky všetky potrebné identifikačné údaje o prijímateľoch a sumu, ktorú chcete v ich prospech poukázať. V kolónke 5 uveďte, koľkým prijímateľom chcete podiel zaplatenej dane poukázať.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie odošlite elektronicky v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

– IČO prijímateľa sa do koloniek zarovnáva vpravo