Podporte nás

Darujte svoje 2% z dane občianskemu združeniu ARCHANGELOS

Pripravované aktivity na rok 2021:

• Svojpomocné podporné skupiny pre ľudí žijúcich s onkologickým ochorením;
• Otvorené a uzatvorené skupiny pre ľudí žijúcich s onkologickým ochorením;
• Terapeutické svojpomocné skupiny / mentálne cvičenia, dychové techniky / pod
vedením MUDr.Ivany Jungovej;
• Muzikoterapeutické svojpomocné skupiny pre onkologických pacientov ꓼ
• Tvorivé dielničky pre onkologických pacientov;
• Kultúrne a relaxačné svojpomocné skupinyꓼ
• Predvianočná akcia  pre onkologických pacientov a ich blízkych ;
• Individuálne stretnutia a doprevádzanie s novodiagnostikovanými onkologickými
pacientmi;
• Vianočné darčeky pre maloletých onkologických pacientov / DFNsP Kramáre /.

Občianske združenie ARCHANGELOS v skratke:

·       Vznikli sme na základe vlastného prežitia onkologickej choroby;
·       Už 13 rok pomáhame pacientom prejsť náročným obdobím liečby rakoviny;
·       Sme jedno z mála združení, ktoré pravidelne organizuje svojpomocné skupiny pre onkologických pacientovꓼ
·       Prostredníctvom svojpomocných skupín minimalizujeme spoločenskú izoláciu pacientov;
·       Poskytujeme praktickú, emocionálnu či psychosociálnu podporu onkologickým pacientom a ich blízkym.

Identifikačné údaje združenia potrebné k poukázaniu finančného príspevku:

Názov: Občianske združenie ARCHANGELOS
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Ružová 16, 900 81 Šenkvice
IČO: 42169313
Bankové spojenie: VÚB, 2582659954/0200
IBAN: SK76 0200 0000 0025 8265 9954

Ďakujeme za Vašu podporu a finančné príspevky!

Potvrdenie

o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2021 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať.
 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 1. Do VYHLÁSENIA napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať, ako aj nasledovné údaje o prijímateľovi 2% z daní:
 • IČO: 42169313 ( POZOR ZMENA !!! – IČO prijímateľa sa od roku 2018 do koloniek zarovnáva sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie ARCHANGELOS
 • Sídlo – Ulica: Ružová
 • Súpisné/orientačné číslo: 16
 • PSČ: 900 81
 • Obec: Šenkvice
 1. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30.04.2021 na daňový úrad podľa Vášho bydliska / informácie o miestnej príslušnosti nájdete na stránke www.financnasprava.sk / alebo osobne odovzdajte do rúk členom OZ ARCHANGELOS, ktorí to radi urobia za Vás.
 2. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v náš prospech.

Postup krokov pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2021

 1. Vypočítajte si a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2020 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. b)3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2020 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2020 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:
 • IČO: 42169313 ( POZOR ZMENA !!! – IČO prijímateľa sa od roku 2018 do koloniek zarovnáva sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie ARCHANGELOS
 • Sídlo – Ulica: Ružová
 • Súpisné/orientačné číslo: 16
 • PSČ: 900 81
 • Obec: Šenkvice
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.03.2021) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!
 3. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Postup krokov pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2021

  1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.
   POZOR: a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2020 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2021 (zvyčajne do 31.3.2021) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.
  2. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 • IČO: 42169313 ( POZOR ZMENA !!! – IČO prijímateľa sa od roku 2018 do koloniek zarovnáva sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie ARCHANGELOS
 • Sídlo – Ulica: Ružová
 • Súpisné/orientačné číslo: 16
 • PSČ: 900 81
 • Obec: Šenkvice
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.