Podporte nás

Darujte svoje 2% z dane občianskemu združeniu ARCHANGELOS

Pripravované aktivity na rok 2020:

 • Svojpomocné podporné skupiny pre ľudí žijúcich s onkologickým ochorením;
 • Terapeutické svojpomocné skupiny pre onkologických pacientov pod vedením MUDr.Ivany Jungovej;
 • Muzikoterapeutické svojpomocné skupiny pre onkologických pacientovꓼ
 • Tvorivé dielničky pre onkologických pacientov;
 • Kultúrne a relaxačné svojpomocné skupinyꓼ
 • Predvianočná akcia pre onkologických pacientov a ich blízkych;
 • Individuálne stretnutia a doprevádzanie s novodiagnostikovanými onkologickými pacientmi;
 • Vianočné darčeky pre maloletých onkologických pacientov / DFNsP Kramáre /.

Občianske združenie ARCHANGELOS v skratke:

 • Vznikli sme na základe vlastného prežitia onkologickej choroby;
 • Už 12 rok pomáhame pacientom prejsť náročným obdobím liečby rakoviny;
 • Sme jedno z mála združení, ktoré pravidelne organizuje svojpomocné skupiny pre onkologických pacientovꓼ
 • Prostredníctvom svojpomocných skupín minimalizujeme spoločenskú izoláciu pacientov;
 • Poskytujeme praktickú, emocionálnu či psychosociálnu podporu onkologickým pacientom a ich blízkym.

Identifikačné údaje združenia potrebné k poukázaniu finančného príspevku:

Názov: Občianske združenie ARCHANGELOS
Právna forma: občianske združenie
Sídlo: Ružová 16, 900 81 Šenkvice
IČO: 42169313
Bankové spojenie: VÚB, 2582659954/0200
IBAN: SK76 0200 0000 0025 8265 9954

Ďakujeme za Vašu podporu a finančné príspevky!

Potvrdenie

o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti

Vyhlásenie

o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

 1. Do 15.02.2020 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať.
 • 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €.
 • 3% z Vašej zaplatenej dane – ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 1. Do VYHLÁSENIA napíšte sumu, ktorú nám chcete poukázať, ako aj nasledovné údaje o prijímateľovi 2% z daní:
 • IČO: 42169313 ( POZOR ZMENA !!! – IČO prijímateľa sa od roku 2018 do koloniek zarovnáva sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie ARCHANGELOS
 • Sídlo – Ulica: Ružová
 • Súpisné/orientačné číslo: 16
 • PSČ: 900 81
 • Obec: Šenkvice
 1. Tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením o zaplatení dane, príp. aj Potvrdením od organizácie (pokiaľ poukazujete 3% z dane), doručte do 30.04.2020 na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo osobne odovzdajte do rúk členom OZ ARCHANGELOS, ktorí to radi urobia za Vás.
 2. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% v náš prospech.

Postup krokov pre fyzické osoby

Postup krokov pre fyzické osoby, ktoré si samé podávajú daňové priznanie v roku 2020

 1. Vypočítajte si a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2019 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3,00 €. b)3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2019 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2019 dobrovoľnícky pracovali.
 2. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% (3%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť sú:
 • IČO: 42169313 ( POZOR ZMENA !!! – IČO prijímateľa sa od roku 2018 do koloniek zarovnáva sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie ARCHANGELOS
 • Sídlo – Ulica: Ružová
 • Súpisné/orientačné číslo: 16
 • PSČ: 900 81
 • Obec: Šenkvice
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2019) na Váš daňový úrad (podľa Vášho bydliska) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Daňovému priznaniu je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!
 3. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v náš prospech. Peniaze na náš účet prevádza príslušný daňový úrad. Vy platíte celú Vašu daň príslušnému daňovému úradu.

Postup krokov pre právnické osoby

Postup krokov na poukázanie 1% (2%) pre právnické osoby v roku 2020

 1. Vypočítajte si Vaše 1% (2%) z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú môžete poukázať v prospech prijímateľa/prijímateľov, poukázať môžete aj menej ako 1% (2%), musí však byť splnená podmienka minimálne 8,00 € na jedného prijímateľa.

POZOR: a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1% z dane – VYPLNÍ v časti IV. kolónku 3. b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2019 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2020 (zvyčajne do 31.3.2020) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane (tak ako po minulé roky) – VYPLNÍ v časti IV. kolónky 1 a 2.

 1. V daňovom priznaní pre právnické osoby – Časť IV. sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% (2%) z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
 • IČO: 42169313 ( POZOR ZMENA !!! – IČO prijímateľa sa od roku 2018 do koloniek zarovnáva sprava)
 • Právna forma: občianske združenie
 • Obchodné meno (názov): Občianske združenie ARCHANGELOS
 • Sídlo – Ulica: Ružová
 • Súpisné/orientačné číslo: 16
 • PSČ: 900 81
 • Obec: Šenkvice
 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
 2. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.