Voľné svojpomocné skupiny

Skupiny, do ktorých sa môžete kedykoľvek prihlásiť a odhlásiť. /prednášky, workshopy, kreatívne dielničky, stretnutia  atď…../

Členstvo v svojpomocnej skupine je podmienené svojím vlastným rozhodnutím a ochotou prijať svoj problém, urobiť niečo pre seba, vymieňať si názory a vybudovať si vzťah s inými ľuďmi, ktorých trápia  podobné  ťažkosti. Svojpomocná skupina neposkytuje odbornú zdravotnú starostlivosť. Členstvo je bezplatné pre každého člena.

Pravidlá komunikácie v svojpomocnej skupine:

  • oslovujeme sa krstným menom
  • tykáme si
  • rešpektujeme požiadavku anonymity jednotlivých členov
  • akceptujeme nových členov a priateľov medzi niektorými členmi skupiny
  • zapájame sa do procesu

Činnosť svojpomocných skupín:

Výmena informácií a skúseností. V skupine sa obvykle stráca tabu strachu. Členovia sa podporujú v samostatnosti v rozhodovaní o sebe.

Praktická podpora. Prínosom svojpomocných skupín sú nemocničné, ústavné, alebo domáce návštevy. V preklade: ak má záujem novodiagnostikovaný pacient o sprevádzanie  na prvú chemoterapiu – sme nápomocní, ak sa chce niekto informovať a porozprávať o jeho  probléme telefonicky alebo mailom – sme nápomocní. Ak niekomu chýba smiech a nové zážitky, môže prísť do skupiny – sme nápomocný

Psychoemocionálna podpora. Pocit pochopenia rovnako ťažkej situácie. Dodávajú  vieru a podporujú dúfanie. Navzájom si odovzdávajú silu a vieru vo vlastné sily, aby pomohli v konkrétnych prípadoch. Skupinová solidarita povyšuje vlastné nešťastie na „spoločný boj s chorobou“.

Prekonanie sociálnej izolácie. Významná funkcia svojpomocných skupín je v prekonávaní skutočnej alebo domnelej izolácie chronicky chorých ľudí. Podpora spolupatričnosti.

Zastúpenie záujmov. Mnohé svojpomocné skupiny môžu preberať za svojich členov zastupovanie ich záujmov, ktoré si chronicky chorí alebo  sami nemôžu hájiť.