M. Derčalíková Heribanová: Seniori nás učia trpezlivosti
22 novembra, 2013

M. Derčalíková Heribanová: Seniori nás učia trpezlivosti

Občianske združenie ARCHANGELOS – vďaka spolufinancovaniu z grantového programu Zelená pre seniorov 2013 Nadácie Orange – vytvorilo samostatnú svojpomocnú skupinu pre seniorov s onkologickým ochorením. Skupina sa stretáva od augusta 2013, raz za mesiac, na pôde SZU v Bratislave. O jej prvých výsledkoch hovorí štatutárna zástupkyňa OZ Archangelos, Mgr. Mariana Derčalíková Heribanová.   Prečo ste sa rozhodli vytvoriť samostatnú skupinu […]

BY / 11 rokov ago

Občianske združenie ARCHANGELOS – vďaka spolufinancovaniu z grantového programu Zelená pre seniorov 2013 Nadácie Orange – vytvorilo samostatnú svojpomocnú skupinu pre seniorov s onkologickým ochorením. Skupina sa stretáva od augusta 2013, raz za mesiac, na pôde SZU v Bratislave. O jej prvých výsledkoch hovorí štatutárna zástupkyňa OZ Archangelos, Mgr. Mariana Derčalíková Heribanová.

 

Prečo ste sa rozhodli vytvoriť samostatnú skupinu pre seniorov?

Keďže už piaty rok organizujeme svojpomocné skupiny pre onkologických pacientov, kde sa stretávajú starší aj mladší pacienti, z týchto stretnutí vzišla myšlienka, a aj určitá potreba, vytvoriť skupinu len pre seniorov. Seniori potrebujú väčšiu podporu zo strany psychológa, či sprevádzajúceho dobrovoľníka, a v užšej skupine majú lepšiu príležitosť hovoriť o svojich najhlbších obavách. Chcú si byť istí, že sa stretnú s pochopením a akceptáciou. Práca s nimi si síce vyžaduje pomalší prístup, viac zameraný na oblasť komunikácie v rodine, či informovanie o možných sociálnych podporách zo strany štátu, no skúsenejší členovia nám vedia aj pomôcť – napr. dokážu vtiahnuť do diania v skupine iného člena, ak má uzavretejšiu povahy.

Aké úlohy sa skupine už podarilo naplniť?

So zvyšovaním úspešnosti onkologickej liečby je medzi nami stále viac ľudí s rakovinovým ochorením, ktorí žijú svoj každodenný život. Títo ľudia však potrebujú viac, ako len lekársku starostlivosť – potrebujú praktickú, emocionálnu, či sociálnu podporu, aby sa necítili sociálne izolovaní. Hovoriť o svojich každodenných problémoch, a najmä nájsť porozumenie, býva náročnejšie hlavne u starších pacientov, ktorí sú často uzavretí, a nemajú vytvorenú dostatočnú sieť priateľov a kolegov. Je to tak aj preto, že z práce odišli dávnejšie, alebo mnohí ich priatelia už nežijú, prípadne ich deti žijú v inom meste. Túto úlohu potom plní svojpomocná skupina. Navyše, skupina pomáha svojim členom prejsť náročným obdobím liečby, a neskôr skvalitňuje ich život po liečbe.

Kto môže navštevovať skupinu?

Svojpomocnú skupinu navštevujú onkologickí pacienti počas liečby, i tí v remisii. Pokiaľ sa niekto cíti príjemnejšie, ak je s ním aj blízky člen rodiny alebo priateľ, aj oni sú na skupine vítaní. Vstup na skupinu je bezplatný.

Existuje vekové obmedzenie na prijatie do skupiny (smerom nadol)?

Vekové obmedzenie je od 50 rokov, s tým, že ak skupina súhlasí, môže sa zúčastniť aj mladší pacient.

Koľko ľudí chodí priemerne na skupinu?

Dvanásť až osemnásť.

Ako prebiehajú jednotlivé sedenia – čo sa na nich deje?

Každé stretnutie je trochu iné – záleží to aj od členov skupiny. Na skupine môžete zažiť terapeutické rozhovory (pod vedením psychologičky Mgr. Jany Kalnej), prednášky na rôzne témy, voľnú diskusiu medzi členmi skupiny. Zameriavame sa na komunikačné stratégie, cvičenia na zlepšenie koncentrácie, pozornosti a pamäte, na relaxačné a imaginačné techniky, autogénny tréning, muzikoterapiu, meditáciu… Seniorov zaujali rôzne druhy cvičení, ako napríklad hľadanie podobností, zoznámenie vo dvojici, “obálka s pozitívnymi správami”, zoznam pre naliehavé situácie a iné.

Čo vám dáva práca so seniormi? Naučili ste sa od nich niečo aj vy?

Práca so seniormi nám – okrem iného – dáva možnosť, aby sme sa pozreli na svet inými očami. Mnohí seniori majú za sebou viac onkologických recidív, no veľakrát sú pre nás vzorom, ako sa dá ísť ďalej, ako sa dá vysporiadať s mnohými nepredvídateľnými okolnosťami v živote… My sme sa od nich naučili trpezlivosti, ochote počúvať toho druhého – či už v chorobe, alebo v inej zložitej životnej situácii.

Kedy bude ďalšie stretnutie skupiny?

Ďalšie stretnutie je naplánované na 12. decembra, opäť na pôde SZU v Bratislave. Bude to predvianočné stretnutie, ktoré sme nazvali “Vianočné dielničky”. Seniori nás na ňom naučia, ako si vyrobiť vlastný adventný veniec.

Ďakujem za rozhovor.

Foto: archív OZ Archangelos

Zdroj: Slovenský pacient (https://www.slovenskypacient.sk/m-dercalikova-heribanova-seniori-nas-ucia-trpezlivosti/)