Články

Občianske združenie Archangelos

Idea vzniku občianskeho združenia vzišla z poznania, že samotní onkologickí pacienti, ich rodiny a priatelia, sú najlepším vzorom zvládania vážneho

Pod krídlami Archangelos

Na Slovensku existuje viacero občianskych združení alebo iných organizácii, ktoré sa zaoberajú pomocou onkologickým pacientom. Najmä tie, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť

Partneri