Nezaradené

Pod krídlami Archangelos

Na Slovensku existuje viacero občianskych združení alebo iných organizácii, ktoré sa zaoberajú pomocou onkologickým pacientom. Najmä tie, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť